Velkommen til Rykkinn borettslag 1
Velkommen
Oppslagstavle
Dugnad
18.04.2024 - Dugnad.
Publisert
9 timer siden
Dugnad er stipulert å holdes tirsdag 7 mai. Det er værforhold. Mer info kommer på oppslagtavlene nærmere datoen som er satt.
Publisert av driftsleder i kategori dugnad.
Renovasjon
18.04.2024 - Kasting av søppel
Publisert
9 timer siden
Styret har avtalt med vår faste firma om henting av søppel utenfor oppgangene. Hentingen vil bli torsdag 30 mai. Beboerne kan sette ut avfall fra tirsdag ettermiddag 28 mai. Mer info vil komme på oppslagtavlene.
Publisert av driftsleder i kategori renovasjon.
General-
forsamling
21.03.2024 - Styret ønsker at noen melder sin interesse for følgende verv.....
Publisert
28 dager siden
Generalforsamling 2024.


Styret ønsker at noen melder sin interesse for følgende verv:


Er det noen som har lyst til å stille i vervene som det skal stemmes over?


Vervene som er på valg i styret:
-------------------------------

Styreleder for 2 år:
Styrelederen har valgt å gi seg til generalforsamlingen 7. mai 2024 og er ikke på gjenvalg.
-------------------------

Styremedlem for 2 år:
Styremedlem Miriam Thoreid har sagt seg villig til å stille til 2 nye år.
-------------------------

Styremedlem for 1 år:
Et styremedlem har valgt å trekke seg til generalforsamlingen 7. mai 2024.
Innvalgt styremedlem blir stemt inn for 1 år.
-------------------------

Varamedlemmer for 1 år:
Styret trenger 4 personer til varamedlem.
-------------------------

Valgkomite for 1 år:
Styret trenger 2 personer til valgkomiteen.


---------------------------------------------

Meld din interesse INNEN Fredag 5 April 2024

til styret pr mail: styret@rykkinn1.no
---------------------------------------------
Publisert av styret i kategori generalforsamling.
General-
forsamling
01.03.2024 - Varsel om ordinær generalforsamling.
Publisert
1 måned siden
Varsel om ordinær generalforsamling.

Denne har blitt sendt ut digitalt fra ABBL og levert til alle beboere i postkassen sin.
Legger ved brevet som vedlegg her.
Vedlegg (1)
PDF (1)
Publisert av styret i kategori generalforsamling.
General-
forsamling
01.03.2024 - Hvordan logge seg inn og få tilgang til MIN SIDE hos ABBL.
Publisert
1 måned siden
Hvordan logge seg inn og få tilgang til MIN SIDE hos ABBL.
Får å kunne stemme på generalforsamlingen digitalt, så må du logge deg inn på MIN SIDE hos ABBL.
Der kan du sjekke at kontakt info er riktig i ABBL`s register.
Har du ikke tilgang, så må du få ordnet dette i god tid før April.

Se vedlegg på fremgangsmåten.
Vedlegg (1)
PDF (1)
Publisert av styret i kategori generalforsamling.
Viktig
08.02.2024 - Styret informerer om vedtekter og husordensregler m.m.
Publisert
2 måneder siden
Styret synes det er synd å måtte presisere at ALLE beboere må lese og sette seg inn i Vedtekter og Husordensregler, og ikke minst følge dem.

Her er det mange som ikke leser denne viktige informasjonen.
Den ligger på nettsiden www.rykkinn1.no under fanen “Praktisk info”.

STØY/OPPUSSING/ o.l. :

Det er KUN lov til støyende arbeid mellom følgende tidspunkter og dager:
Mandag - Fredag mellom kl. 08.00-20.00
Lørdag: mellom kl. 09.00-16.00
Søndag og helligdager: Skal det være stille.
Dette gjelder selv om du har spurt naboene dine om lov.
Husk: Det er utrolig lytt i blokkene! (Ref. Husordensregel nr.2, avsnitt O).
Utenom disse tidene skal det være normal ro og man må vise hensyn til hverandre når det gjelder musikkspilling og annet.Søppel anlegget:

Det er ikke lov å sette avfall/søppel utenfor/ ved søppelanlegget.
Søppel etter oppussing må hver enkelt beboer sørge for å få kjørt til godkjent avfallsmottak.
Dette gjelder også store emballasjer etter møbler/skap/vaskemaskin/kjøleskap o.l.
Styret kommer til å anmelde de beboere som ikke overholder dette og vil sende regning på opprydding til beboeren.Husk: Det er faktisk en del ting du må søke om før man begynner, les vedtekter og husordensreglene FØR du starter opp. Står det ikke der, send mail til styret, slik at du er på den sikre siden.
Du som beboer kan bli ansvarlig hvis det har blitt gjort noe/n feil.

Leier du inn personer til å utføre oppdrag for deg, så er du som andelseier ansvarlig for at de følger tidene i borettslaget og ikke forsøpler eller lager ulempe for andre beboere.

- Denne informasjonen er også puttet i alle postkasser til beboerene.-
Vedlegg (1)
PDF (1)
Publisert av styret i kategori viktig.
Generell informasjon
08.02.2024 - HMS-INFORMASJON
Publisert
2 måneder siden
HMS-INFORMASJON

Se vedlegg
Vedlegg (1)
PDF (1)
Publisert av styret i kategori generell informasjon.
Viktig
22.01.2024 - Måke veranda.
Publisert
2 måneder siden
Det er viktig at alle fjerne snø fra verandaen. Spesielt i 4 Etg er dette viktig.
Fjernes ikke snøen kan dette lage vannskade i etasjen under deg.
Publisert av driftsleder i kategori viktig.
Første « 1 2 3 4 5 6 7 » Siste
Nyhetsbrev
Motta varsler når noe skjer i borettslaget.
Kontakt
Driftsleder
Arbeidstid: Mandag til fredag 08:00 - 16:00
Telefon: 90 62 42 58
Epost: vaktmrb1@online.no
Styreleder
Telefon: 99 38 11 81
(Vennligst ikke sms)
Epost: styret@rykkinn1.no
ABBL forretningsfører
Telefon: 67 57 40 00
Epost: post@abbl.no
Enhetsopplysninger
Foretaksnavn
AL RYKKINN BORETTSLAG I
Org.nr.: 954 644 332
Postadresse
AL Rykkinn borettslag 1
Paal Bergs vei 20
1348 Rykkinn
Forretningsadresse
Kinoveien 3 A
1337 SANDVIKA