Velkommen til Rykkinn borettslag 1
Velkommen
Oppslagstavle
Generell informasjon
21.05.2023 - Sprenging fra mandag 22. mai
Publisert
18 dager siden
Sprenging fra mandag 22. mai

Det skal klargjøres for sprenging på lokasjonen
ved blokk 1 og 2 (PB 20- 34)

Det vil bli boring for å sette sprengladningene og sprengingen vil foregå fortløpende i løpet av uka.

Vi håper at de vil være ferdig med dette arbeidet i uke 21-22 og at det ikke vil bli noen forsinkelser.

Mvh Styret
Vedlegg (1)
PDF (1)
Publisert av styret i kategori generell informasjon.
Renovasjon
12.05.2023 - Innhenting av søppel fra beboerne 24 mai.
Publisert
27 dager siden
Onsdag 24 mai blir det henting av søppel fra beboerne.

Dette er noe som settes stor pris på fra våre beboere og er ett årlig tiltak om våren.
Søppel kan settes ut fra tirsdag 23 mai kl 09.00.

Det skal ikke settes ut avfall fra større oppussings arbeider. Dette må kjøres bort av beboerne selv. Ref husordensregel 5 e.
Det har forekommet tilfeller av at beboere har tatt i mot søppel fra slekt og venner og latt de kaste dette sammen med vårt søppel. Dette er ikke tillat.
Det er ikke tillat å kaste maling og kjemikaler. Se nærmere info i vedlegg, samt oppslag i oppgangen.
Vedlegg (1)
PDF (1)
Publisert av driftsleder i kategori renovasjon.
Dugnad
05.05.2023 - Dugnad 10mai.
Publisert
1 måned siden
Onsdag 10 mai kl 18.00 anholdes årets dugnad. les mer i vedlegg.
Vedlegg (1)
PDF (1)
Publisert av styret i kategori dugnad.
Generell informasjon
05.05.2023 - Igangsettes av boring og sprenging!
Publisert
1 måned siden
Fra mandag 8. mai og utover i uke 19.

Det skal klargjøres for sprenging på lokasjonen ved blokk 2 og 3 (PB 36-38)
Det vil bli boring for å sette sprengladningene og sprengingen vil foregå fortløpende i løpet av uka.
Vi håper at de vil være ferdig med dette arbeidet i uke 19 og at det ikke vil bli noen forsinkelser.
Publisert av styret i kategori generell informasjon.
Generell informasjon
14.04.2023 - Byggestart av søppelanlegget
Publisert
1 måned siden
I løpet av uke 16 vil entreprenøren begynne med søppelanlegget vårt.

De kommer til å jobbe på begge lokasjonene fortløpende og antagelig samtidig. Det vil bli satt opp sperringer og noen parkeringsplasser blir sperret av under byggingen ved PB 38.

Arbeidstiden vil være mellom kl.07.00-17.00. (kan i perioder bli noe lengre)
Det vil ikke være aktivitet på søndager/helligdager.


Det vil i en periode bli sprenging av stein, dette vil bli varslet på forhånd.Planlagt ferdigstillelse ca. 1 juni 2023.


Informasjon om framdrift blir oppdatert på www.rykkinn1.no
(Sprenging vil bli informert med lapper på hoveddørene)

Ved henvendelser/ spørsmål: Gå inn på kontaktsiden på
www.rykkinn1.no og send oss en melding.
Vedlegg (1)
PDF (1)
Publisert av styret i kategori generell informasjon.
Elbil
03.04.2023 - Redusering av ladepris.
Publisert
2 måneder siden
Borettslaget reduseres prisen på lading av el bil til 2.50 kr pr KW fra i dag mandag 03.04.23.
Publisert av driftsleder i kategori elbil.
Generell informasjon
28.02.2023 - HMS informasjon til alle beboere i borettslaget.
Publisert
3 måneder siden
HMS informasjon til alle beboere i borettslaget.

"I vårt borettslag ønsker vi å skape et godt og sikkert bomiljø for alle beboere (og ansatte). Vi skal sammen ta vare på borettslagets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljøet og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne.
Alle borettslag er underlagt internkontrollforskriften med tilhørende lovverk som blant annet ivaretar brann- og eksplosjonsvern, elektriske anlegg, forurensning og avfall, lekeplass og arbeidsmiljø.
Borettslaget skal derfor planlegge, utføre og dokumentere et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid som er basert på en form for risikovurdering.
Lovverket stiller tydelige krav til borettslaget- og hvert enkelt beboers ansvar."

SE VEDLEGG !

Denne informasjonen er lagt ut på nettsiden og i postkassen til alle beboere 28/2-2023
Vedlegg (1)
PDF (1)
Publisert av styret i kategori generell informasjon.
Renovasjon
02.01.2023 - Datoer for innsamling av plast i 2023.
Publisert
5 måneder siden
Her ligger oppdatert liste for henting av plast. Trykk på vedlegget for å åpne dette. Der ligger oversikten for året 2023. I løpet av våren blir det nedgravde søppelløsning ferdigstilt og da kan all plast kastes der. Minner om at isopor skal kjøres til Isi.
Vedlegg (1)
PDF (1)
Publisert av driftsleder i kategori renovasjon.
Første « 1 2 3 4 » Siste
Nyhetsbrev
Motta varsler når noe skjer i borettslaget.
Kontakt
Driftsleder
Arbeidstid: Mandag til fredag 08:00 - 16:00
Telefon: 90 62 42 58
Epost: vaktmrb1@online.no
Styreleder
Telefon: 99 38 11 81
(Vennligst ikke sms)
Epost: styret@rykkinn1.no
ABBL forretningsfører
Telefon: 67 57 40 00
Epost: post@abbl.no
Enhetsopplysninger
Foretaksnavn
AL RYKKINN BORETTSLAG I
Org.nr.: 954 644 332
Postadresse
AL Rykkinn borettslag 1
Paal Bergs vei 20
1348 Rykkinn
Forretningsadresse
Kinoveien 3 A
1337 SANDVIKA