Velkommen til Rykkinn Borettslag 1

Borettslaget endrer adresse når postkontoret på KI legges ned og postboksene flyttes. Dersom du har en henvendelse du ønsker at styret skal behandle kan dette fortsatt sendes via post, men da til Rykkinn Borettslag 1, Paal Bergs vei 20, 1348 Rykkinn, via hjemmesiden eller på mail til: vaktmrb1@online.no

OBS: Vi ønsker å lage en komplett beboer-oversikt. Les mer under nyheter (19/2/12).Husordensreglene ligger under under Skjemaer. Det er også mulig å laste ned og skrive ut søknader om f.eks. hundehold, fremleie etc. Du finner også skjema for å bestille nøkler der. Garasjeportåpnere kan kjøpes fra driftsleder (Helge), så om du trenger det - kontakt ham.

Dersom man ønsker å sende inn en klage så finner man info om hvordan man går frem under Om oss --> Kontaktinfo

Vi håper alle setter pris på disse sidene, og sender styret tilbakemeldinger om endringsønsker og lignende.