Velkommen til Rykkinn borettslag 1
Velkommen
Oppslagstavle
Generell informasjon
10.11.2022 - Søppel prosjektet - Vi er “snart” i gang med bygging…
Publisert
1 år siden
Søppel prosjektet:

Styret og driftsleder har brukt lang tid å komme i havn med søppel prosjektet.
Pga både Covid, konkurser, prisøkninger, byggesøknad, osv, så har dette prosjektet strukket seg alt for langt ut i tid.
Styret og driftsleder har brukt utallige timer med gjennomgang av tilbud, befaringer, vært i lokal området for å se på forskjellige typer løsninger og innhenting av priser fra mange leverandører.

Styret landet på Enviropac sin søppel løsning, og en lokal entreprenør til å utføre prosjektet.
Det vil komme 2 søppelstasjoner med totalt 23 beholdere.
Den ene vil være ved “enden” av Paal Bergs Vei 20 og en andre mellom Paal Bergs Vei 36-38, mot hovedvei.
Det vil være beholdere for restavfall, matavfall, papp, plast og glass/metall* (* metall kun ved pb 36-38)
For de som kommer til å bruke søppelanlegget ved pb 20, kan man bruke glass/metall ved Rykkinn Nærsenter.

Når er vi i gang?

Oppstart er omkring 1 April 2023, men søppel prosjektet skal være ferdigstilt innen 1 Juni 2023.
Entreprenøren ønsket å sette hele prosjektet ferdig med engang, slik at byggeperioden skulle bli kortest mulig, noe styret var meget enig i.
Beholdere til prosjektet er ankom (tidligere enn antatt) og disse kommer til å bli mellomlagret på lekeplassen til prosjektet starter. Dette var for å unngå en prisøkning på beholderene.
Det vil bli sprengning på begge lokasjonene i en periode på dagtid.
Som et miljøtiltak og for å spare penger, så vil vi bruke mye av rest massene til å fylle ut bakken v/ pb 38-44 å det vil bli planert og sådd etter på.
Arbeidstiden til entreprenøren er satt innenfor rimelige tider, slik at beboerne skal få ro på kveldstid og natt.
Det vil selvfølgelig ikke bli jobbet på søndager eller helligdager.Mer informasjon kommer nærmere byggestart.


Mvh Styret i Rykkinn Borettslag 1
Vedlegg (1)
PDF (1)
Publisert av styret i kategori generell informasjon.
Generell informasjon
26.10.2022 - Fjerning av sykkelstativer mandag 8 november
Publisert
1 år siden
Mandag 8 november vil resten av sykkelstativene bli fjernet.
Foran blokk 3(38-44) blir stativene sperret.
Alle sykler må være fjernet senest mandag morgen kl 08.00.
Sykler som fortsatt er låst fast, der blir låsen klippet. Disse syklene blir da bare satt til side ulåst. Borettslaget har ikke noe ansvar om noen av disse syklene blir stjålet.
Publisert av driftsleder i kategori generell informasjon.
Generell informasjon
30.08.2022 - Skifte av varmtvannsberedere .
Publisert
1 år siden
Det er mange som har gamle beredere.
Noen har faktisk bereder fra 1970.
Etter 15-20 år anbefales det å skifte beredere.
Får dere en vannlekkasje fra berederen og denne påfører skader på bygget/innredninger, risikerer dere en egenandel på 10 000 kr pluss utgifter til ny bereder samt alt styret rundt reparasjon av skaden.

Borettslaget har jobbet med å få en god pris på skifte varmtvannsbeholdere.
Det viser seg at å få en god pris på en større bestilling ikke var lett.
Vi har innhentet pris fra flere rørlegger og det er liten prisforskjell.
Vi har blant annet fått fra vår faste rørlegger som er Vøyenenga Rør.
Pris på en 200 l bereder er kr 14.900 ink deler og arbeid.
Pris på en benkebereder er kr 18.900 ink deler og arbeid. Vannstoppventiler er påkrevd i rom uten sluk og den er også inkludert i prisen på benkeberederen.
I tilbudet presiseres det alt av skap og ting som hindrer arbeidet må være fjernet slik at det ikke hindrer rørleggeren i hans arbeid.
De som er interesserte kan få en kopi av tilbudet om de ønsker å gå for dette.
Tilbudet gjelder i 3 mnd fra dags dato.

Husk at det trengs en elektriker til jobben og der har vi kontakt med Ampere installasjon som ordne dette til en grei pris.

Styret understreker at det selvfølgelig er opp til beboere selv hvilket firma dere bruker, bare dere bruker et godkjent firma.

Husk at ny bereder er bedre isolert og bruker mindre strøm.
Publisert av driftsleder i kategori generell informasjon.
Generell informasjon
19.08.2022 - Påminnelse regler.
Publisert
1 år siden
Påminnelse regler.

Det har blitt laget en huske lapp til oss beboere med noen punkter som er viktig å huske på, for hus freden i vårt borettslag.
Denne har vi i styret fått av en beboer og styret synes denne var så fin at vi legger den ut her og i tillegg så blir den hengt opp på oppslagstavlene.

Se vedlagt bilde.
Vedlegg (1)
Bilde (1)
Publisert av styret i kategori generell informasjon.
Vedlikehold
18.08.2022 - Anbefalt Vedlikehold og tips til balkong skyvedør og kjøkkendør.
Publisert
1 år siden
Styret har laget en skriv om Anbefalt Vedlikehold og tips til balkong skyvedør og kjøkkendør.
Anbefaler alle lese og sette seg inn i dette skrivet.

Husk at det er hver beboers plikt og vedlikeholde balkong skyvedør og kjøkkendør.

Vennligst trykk på pdf.filen.
Vedlegg (1)
PDF (1)
Publisert av styret i kategori vedlikehold.
Elbil
17.08.2022 - Øking av ladepriser. 22 august.
Publisert
1 år siden
Det er stor økning i prisen på strøm nå og p.g.a dette må vi øke prisen på lading av El bil.
mandag 22 august økes den til kr 3,5 kr pr KW.
Styret prøver hele tiden å følge prisen i markedet så tett som mulig men vil naturligvis ta justeringen opp eller ned litt i etterkant av hvordan markedet utvikler seg.
Publisert av driftsleder i kategori elbil.
Viktig
17.08.2022 - Nytt punkt i husordensregelen.
Publisert
1 år siden
Styret har lagt til et nytt punkt i husordensreglen.

Punkt 2 f.
"Det er ikke lov å mate fugler og dyr i borettslaget.
Dvs. At mating fra og på balkongene og ute på fellesområdene er strengt forbudt"

Dette punktet er lagt til pga klager ang mating av fugler og dyr i borettslaget som sjenerer beboere.
Dette tiltrekker seg også skadedyr, noe som vi ikke ønsker .
Derfor har styret gått inn og lagt til dette punktet i husordensregelen.

Dette gjelder fra 17/8-22:
https://rykkinn1.no/docs/Husorden.pdf
Publisert av styret i kategori viktig.
Vedlikehold
23.06.2022 - Maling av vinduene på endeveggene
Publisert
1 år siden
Maling av vinduer.

Mandag 27 juni starter arbeidene med å male vinduene som står på endene av blokken.
Det er kun utsiden av vinduene som skal males
Vi skal samtidig også male de hvite sidene på endeveggene.
Alt dette utføres av driftsleder.
Vi starter i nr 30 på blokk 1
Går videre til nr 20
Går videre til nr 34
Går videre til nr 36
Går videre til nr 38
Går videre til nr 44
Går videre til nr 46
Går til slutt til nr 50.
Det er vanskelig å sette noen eksakt fremdriftsplan, men vi antar at dette tar ca 1,5 uke.
Det er bare å følge med på hvor liften står.
Publisert av driftsleder i kategori vedlikehold.
Første « 1 2 3 4 5 6 7 8 » Siste
Nyhetsbrev
Motta varsler når noe skjer i borettslaget.
Kontakt
Driftsleder
Arbeidstid: Mandag til fredag 08:00 - 16:00
Telefon: 90 62 42 58
Epost: vaktmrb1@online.no
Styreleder
Telefon: 99 38 11 81
(Vennligst ikke sms)
Epost: styret@rykkinn1.no
ABBL forretningsfører
Telefon: 67 57 40 00
Epost: post@abbl.no
Enhetsopplysninger
Foretaksnavn
AL RYKKINN BORETTSLAG I
Org.nr.: 954 644 332
Postadresse
AL Rykkinn borettslag 1
Paal Bergs vei 20
1348 Rykkinn
Forretningsadresse
Kinoveien 3 A
1337 SANDVIKA