Ofte stilte spørsmål

Trøbbel med oppkobling av app til ladeboks:
Les prosedyren over for appstyring. (Praktisk info -> Bestilling av lader til elbil.)
Ved oppkobling via app`n (Cloudcharge)for første gang (eller ikke vært i bruk i lang tid og ikke får ladet), ta kontakt med driftsleder/styreleder for å gi deg ny tilgang til ladesystemet.
Tilgang gjøres først via app`n din, men styret må ha et varsel om dette via sms til Driftsleder eller mail til styreleder slik at vi får godkjent deg i ladesystemet.
Husk å les av nummeret på ladeboksen din som skal legges i app`n, nummeret må du også sende til oss for tilgang og godkjenning.
NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta tid før vi får godkjent dette for deg.

-----------------------------------------------------------------------------------

Forsikringer og skade:
Selskapets eiendom er forsikret i Protector Forsikring ASA. Polisenummeret er 1428977-2.1 Forsikringen er en fullverdiforsikring, d.v.s. at erstatningsbeløpet ved totalskade skal tilsvare kostnadene ved å gjenoppføre en ny bygning av samme standard og størrelse, etter dagens byggeskikk.

Ved skade skal dette meldes til ABBL via skadeskjema på ABBLs nettside: http://www.abbl.no/Skjemaer/Skademeldingsskjema.
Egenandelen ved skader vil normalt utgjøre kr 10.000,-
Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Den enkelte eier må selv tegne innboforsikring.

Nyhetsbrev
Motta varsler når noe skjer i borettslaget.
Kontakt
Driftsleder
Arbeidstid: Mandag til fredag 08:00 - 16:00
Telefon: 90 62 42 58
Epost: vaktmrb1@online.no
Styreleder
Telefon: 99 38 11 81
(Vennligst ikke sms)
Epost: styret@rykkinn1.no
ABBL forretningsfører
Telefon: 67 57 40 00
Epost: post@abbl.no
Enhetsopplysninger
Foretaksnavn
AL RYKKINN BORETTSLAG I
Org.nr.: 954 644 332
Postadresse
AL Rykkinn borettslag 1
Paal Bergs vei 20
1348 Rykkinn
Forretningsadresse
Kinoveien 3 A
1337 SANDVIKA