Forhåndsbefaring av leiligheter

Vi ser at mange gleder seg til å flytte hjem, og tidligere datoer for innflytting ser ut til å holde!

Oppgang 26 har nå fått tider for forhåndsbefaring av leiligheter. Eivind Fredriksen (takstmann fra Tryg), representant fra ABBL, representant fra Aktiv (entreprenør) og Helge vil være tilstede på disse befaringene.

Under befaringen, som vil ta ca. 1 time pr. leilighet, vil feil og mangler bli protokollført. Disse vil så bli utbedret fortløpende. Møtet avholdes i hver enkelt leilighet.

Det er satt av tid til hver enkelt i henhold til utsendt e-post mandag 13. og tirsdag 14. februar. Se e-post fra Helge for når hvilken dag og hvilket klokkeslett som gjelder for din/deres enhet.

Onsdag 15. og torsdag 16. februar vil brukes til byggrengjøring av leilighetene. Fredag 17. februar er det overlevering av leillighetene. Lørdag og søndag (18-19. februar) vil trappene bli behandlet og rengjort.

De som ikke har fått tilsendt tid for befaring, eller har andre spørsmål rundt dette, kan kontakte Helge.