Generalforsamling 2012

RYKKINN BORETTSLAG 1 - GENERALFORSAMLING 2012

Generalforsamlingen vil bli avholdt kl 19.00 3. mai 2012 på Grendehuset.

Formell innkalling med dagsorden vil bli utsendt på et senere tidspunkt.

Saker som ønskes tatt opp på møtet, må leveres til styret innen 10. april 2012. Sendes til Rykkinn Borettslag 1, postboks 176, 1334 Rykkinn.

NB! Alle forslag skal være skriftlige, datert og underskrevet av seksjonseier.

Forslag som vil innebære "større" økonomiske forpliktelser for sameiet, må være utredet på forhånd, med kostnadsoverslag og øvrig informasjon, som gjør det mulig å stemme for eller imot forslaget.

Styret gjør oppmerksom på at beboermøtet vil bli avholdt umiddelbart etter at generalforsamlingen blir avsluttet.

Rykkinn 27.02.12

Styret i Rykkinn Borettslag 1