Husleiedekning og status pr. 30/9-11

Husleiedekning:

Vi har fått noen henvendelser angående manglende utbetaling av husleiedekning. Helge har vært i kontakt med ABBL, og disse pengene skal være betalt ut senest i dag (30. september). Pengene skal være på konto senest den første i hver måned i følge avtale med Tryg. Frem til nå har pengene blitt utbetalt ca. den 25 i hver måned. Dette blir også hovedregel fremover, slik at dere skal ha tid fra pengene kommer inn på konto til dere skal betale deres husleie.

Vi har fått ny forretningsfører hos ABBL, og hun trenger litt tid til å sette seg inn i alt. Vi beklager at det har oppstått usikkerhet rundt utbetaling av pengene, men som sagt skal de prøve å få betalt ut ca. 25 hver måned fra nå av.

Status på arbeidet:

Det gjenstår fortsatt å få engasjert firma for innvendig arbeid i de siste 3 oppgangene (26-30). P.g.a. vannlekasjen, som oppstod på taket under ekstremværet, har det tatt lenger tid enn forventet, og samtidig må de vente på at de utvendige veggene skal tørke.

De 3 første oppgangene (20-24) har også blitt noe forsinket p.g.a. dette. Helge har purret på Best Total angående å få kalt inn beboerne , slik at dere får komme med innspill på hvordan leilighetene skal bli før alle veggene blir gipset igjen.

Taket er så godt som ferdig, og gavelveggene er også straks ferdige! Ferdigbefaring blir 17. oktober.

Viktig informasjon for dem som skal selge leilighet i blokk 1:


Dersom noen har kjøpt ny leilighet, og skal selge sin andel i blokk 1 er det viktig å merke seg at man må gjøre dette innen 1 år fra man kjøpte den nye dersom man ønsker å unngå skatt på gevinsten (prisforskjellen regnes fra det man opprinnelig kjøpte andelen for og opp til salgssummen). Dersom noen har spørsmål rundt dette, så kan de kontakte Helge (evt. via kontakt-skjemaet på disse sidene).