Oppdatert status på arbeidet pr. 15/4-2011

Taket er nå ryddet, og restene etter brannen er kjørt bort. De legger nå på et midlertidig tak (belegg), som skal være ferdig før påske. Under belegget blir det lagt rør som blåser inn varm luft for å tørke betongen. Tørketiden på taket er estimert å bli 2-3 måneder. I disse dager blir byggesøknad for det nye taket sendt til kommunen, og beregnet oppstart på bygging av dette er ca. juli. Se bilder av taket nå i karusellen nedenfor.