Informasjon fra Tryg angående innflytting

I dokumentet under er det viktig informasjon fra Tryg. Det er viktig at dere leser gjennom dette nøye!

Merk dere spesielt angående befaring av leilighetene i oppg. 20-22.

Nå vil det skje mye fremover, og er det noe dere er usikre på er det viktig at dere tar kontakt med Tryg v/ Eivind Fredriksen eller Helge. Eivind drar på ferie 13/1 og er tilbake 27/1. Jan Erik Larsen vil ta over for Eivind mens han er på ferie.

Skriv gjerne ut dokumentet under, og bli helt sikker på at alt er lest. Til slutt i dokumentet er det en kortversjon, som kan brukes som huskeliste underveis.