Informasjon om innflytting

Driftsleder har i dag (25/11-11) fått en liten glad-melding fra Tryg!

Oppgangene 20 og 22 har fått bekreftet at det vil være klart for innflytting i midten av januar 2012. Dette betyr bl.a. at beboerne i disse oppgangene må si opp leiekontraktene sine innen 30/11-2011. Mer informasjon rundt innflyttingen kommer senere.

Helge har også vært i kontakt med Sparebank 1, som har de fleste innboforsikringene, og varslet om dette. De skal ta informere Polygon om at innflyttingen nærmer seg, og iverksette de tiltak som må til.

Sist, men ikke minst; Oppgang 24 ligger ikke veldig langt bak de to første oppgangene!