Innflytting oppgang 26

Vi har fått gode nyheter fra Tryg til beboerne i nr. 26!

Som en liten julehilsen kan de opplyse om at leilighetene deres skal være ferdig reparerte fredag 17/2-2012, og at innflytting vil starte ganske umiddelbart den påfølgende uken.

Dette vil også si at dere må si opp deres nåværende leieforhold innen 31/12-2011 (med tanke på oppsigelsesfrister), og at fra 1/3-2012 så bor dere ikke der lenger!

Mer informasjon vil komme senere - bl.a. om nøyaktige innflyttingsdatoer og praktisk info rundt selve flyttingen.

Det er fint om samtlige beboere i nr. 26 kan bekrefte ovenfor Helge at de har fått med seg denne meldingen (som også kom direkte fra ham tidligere i dag), slik at vi er sikre på at ingen er glemt.