Innflyttingen fortsetter

Innflyttingen i oppgang 26 har gått etter planen, og 6 av 8 leiligheter har blitt flyttet inn i. De to siste leilighetene er også ferdige, men andelseierne har ikke flyttet inn enda av eget valg.

Det dukker opp noen feil her og der, men disse prøver vi å ta så fort som mulig.

Det ligger fortsatt en del rot utenfor blokken. Dette har Helge tatt opp med Tryg og Aktiv Bygg senest i dag, og det vil bli tatt tak i.

Det er en hel del som skjer frem mot påske, bl.a. ferdigstillelse av de siste oppgangene. Det vil nok være ting som dukker opp i sluttspurten også, men vi gjør alt vi kan for å få løst alt på best mulig måte.