Nytt om innflytting

Første beboer på plass i dag (30. januar)
I dag flyttet Gunlaug Svendsen inn igjen i nr. 20 som første beboer etter brannen. Dette var en begivenhet som ble dekket av både Budstikka og NRK. Innslaget på NRK viste at det var gjort godt arbeid med gjenoppbygging og rengjøring av løsøre, samt at vår egen driftsleder var på plass med en liten blomst. Vi ønsker Gunlaug hjertelig velkommen hjem!

Oppgang 24

Leilighetene er bekreftet ferdige til ca. 15. mars, som tidligere varslet. Innflyttingen vil starte så fort det er praktisk mulig. Dere må avklare innboselskap, samt der dere bor midlertidig, om å beholde leieforholdet til 31.mars. Dette bør avklares i løpet av tirsdag 31. januar!

Oppgang 28-30


Det ser ut til at leilighetene skal være ferdige til 1. april som planlagt. Dere må avklare med deres innboselskaper, samt der dere bor midlertidig, vedrørende leieforholdet. Dette bør gjøres i løpet av 31. januar. Ha likevel i bakhodet at det kan oppstå uforutsette hendelser, og at flyttingen kan bli noe utsatt (inn i april).

Vi påpeker også at dersom dere ikke har lest informasjonsskrivet fra Tryg, som tidligere er lagt ut under nyheter, så bør dere lese dette også!