Oppstart av div arbeider

Styret har nå fått mer info fra Tryg, og legger derfor ut de viktigste tilleggene til forrige referat her:

FUKT OG MUGG/SOPP - KARTLEGGING, SANERING OG KONTROLL.

 • Det har vært og vil fortsatt være fokus på denne problematikken gjennom hele prosessen.
 • Kartlegging av alle leiligheter er utført av en uavhengig konsulent
 • Sanering er deretter utført i henhold til vanlig praksis med bakgrunn i kartleggingen.
 • For å kvalitetssikre det saneringsarbeidet som er utført vil det bli gjennomført en ny kontroll ved konsulenten som ble benyttet under kartleggingen.
 • For å igjen kvalitetssikre arbeidet og kontrollene som er utført vil vi engasjere firmaet Mycoteam til å utføre en uavhengig etterkontroll.
 • For etterkontroll velges ut ca 15-20 leiligheter. Hovedfokus vil være på de leiligheter hvor det er konstatert mugg/sopp. I tillegg plukkes det ut noen vilkårlige leiligheter som skal utgjøre et representativt grunnlag for de øvrige.

FREMDRIFT - UTVENDIG (TAK OG FASADER).

 • Byggesøknad er godkjent av kommunen.
 • Firmaet Aktiv bygg AS er engasjert til å utføre arbeidet.
 • Arbeider med å bygge nytt tak og utbedre fasader for øvrig settes i gang i starten av
 • august. Vi forventer at dette er ferdigstilt senest innen utgangen av oktober.

FREMDRIFT - LEILIGHETER.

 • Sanering og riving av leiligheter er i hovedsak gjennomført og avsluttet. Noe vil kunne tilkomme underveis,

Se ovenfor vedrørende kontroll av fukt/mugg/sopp.

 • Firmaet Best totalentreprenør er engasjert til å tilbakeføre oppgangene 20-24.

For oppgang 20-24 er det avtalt oppstart av arbeider i ca 1. august.

 • For oppgang 26-30 er det planlagt tilbudsbefaring ca 15 aug.

Vi forventer og antar at et firma blir engasjert med oppstart i første del av september.

Styret minner om at de som ikke var på befaring i første pulje må ta kontakt for å komme inn! Informasjonen her er i tillegg til referatet som ble lagt ut fra styrets møte med Tryg i juni, og vi henviser derfor til det med tanke på spørsmål om oppgraderinger etc.

Vi ønsker også alle beboere en fortsatt god (og helst ikke like regnvåt) sommer :-)