Status og fremdrift pr. 8. september 2011

En del av disse punktene har Helge informert om til en del av beboerne tidligere, bl.a. på beboerforeningsmøtet som ble avholdt 29/8-11. Vi velger uansett å gjenta det meste her, slik at alle kan få tilgang til, eller frisket opp i, det som ble sagt.

Vi beklager sterkt at oppgang 24 ikke var klar til siste møte. Vi har senest i dag (8. september) vært i kontakt med Tryg angående et nytt møte for denne oppgangen. Så fort vi får beskjed om at det kan organiseres sender vi ut ny beskjed til dem det gjelder.

Myco-team har sjekket alle leiligheter for sopp/mugg 3 ganger, siste gang siste lørdag i august. Vi har ikke fått den endelige rapporten enda, men vi har fått beskjed om at det var en del gamle råteskader og andre gamle skader. Styret venter på priser på en del av disse gamle råteskadene, bl.a. på bad, og avventer dette før det tas en avgjørelse på om borettslaget skal betale for dette.

Når det gjelder bad, anbefaler styret på det sterkeste at alle beboere nå benytter anledningen til å bytte til ny varmtvannsbereder. Dette gjøres for beboers regning. Det vil i løpet av kort tid komme et eget informasjonsskriv fra Tryg angående bad og rør.

Tak og fasader hadde i utgangspunktet en ferdigstillelsesdato 17/10, med en del-overlevering 23/9. På grunn av den siste tids ekstremvær kan disse datoene bli utsatt, men styret har ikke fått nye datoer enda. Det kan bli forsinkelser på grunn av dette på oppgangene 20-24, men det skal ikke påvirke oppgangene 26-30.

Når det gjelder balkongfrontene så blir det nye plater på stuesiden, da det ikke lenger er mulig å få plater i samme farge som tidligere. De platene som er ødelagt på kjøkkensiden vil bli erstattet med plater i god stand fra stuesiden. Det er mulig det blir stående igjen noe malingsarbeide på balkongene frem til våren 2012, men dette kommer an på været. P.t. ser det ut til at det heller mot neste vår…

Det viser seg at flere av sjaktene har brent nedover. Dette er Tryg klar over, og tar tak i.

Parkett (spesielt på kjøkken) legges inn under skap der det er løse sokler. Der det er faste sokler legges parkett inntil sokkel. Alle tak skal males.

Dersom beboerne ønsker å gjøre noe selv, i stedet for å la håndverkerne ta seg av alt, så begrenser dette seg til overflatebehandling av vegger (tapet, maling og lignende), legging av gulv og oppsetting av skap. Man får ikke anledning til å gjøre arbeid som isolering og gipsing av vegger, gjøre noe med dampsperren etc. Ved spørsmål angående dette, kontakt Tryg eller styret.

Siste nytt angående innebygde skap er at Tryg betaler for jobben med veggen, men beboer må selv betale for skap dersom de vil gjøre noe med dette. I et brev fra Tryg står det følgende (sitat):
Opprinnelige plassbygde skap mellom rom som ikke er revet.
Alle skap av denne type som til nå ikke er revet anses av oss som kontrollert fuktfrie og i orden. Det er derfor vårt utgangspunkt at disse skapene skal beholdes slik de står nå og benyttes videre.

Det har vært en viss skepsis og noen diskusjoner knyttet til denne løsningen. Selv om vi har målinger som viser at det ikke er noen skadelig fuktighet i og under skapene har vi forståelse for en slik holdning.

For å imøtekomme denne problemstillingen og finne en løsning ønsker vi å tilby følgende valgmuligheter som beboer må ta stilling til:
- Skap beholdes og rommene settes tilbake i samme stand som før.
- Alternativt tilbyr vi å rive skapene og deretter å føre tilbake en vanlig lettvegg mellom rommene. Om beboer da fremdeles ønsker en garderobeløsning må vedkommende selv velge og bekoste denne.
(Sitat slutt)

Når det gjelder endringsønsker og lignende, så står det følgende i tidligere nevnte brev fra Tryg (Sitat):
Vedrørende valg av løsninger og formidling av ønsker:
- Beboer vil få mer konkrete opplysninger og et bedre inntrykk av konsekvensene ved de forskjellige løsninger under befaring med valgt håndverker.
- Dialogen om valg og løsninger foregår mellom beboer og håndverker.
- Valgt løsning formidles håndverker under eller snarlig etter befaringen.
(Sitat slutt)

Det vil bli oppgangsvis innflytning. Innflytningsdatoer er fortsatt usikre. I beste fall kan de første flytte inn rundt jul. Det er viktig å merke seg at alle skal få beskjed i god tid. Er det fortsatt tid igjen på leieperioden på midlertidig bolig, så betaler forsikringen det. Det er blitt lovet at det ikke skal være en byggeplass når man flytter inn. D.v.s. at det kan gjenstå malingsarbeid, elektrikerarbeid og lettere snekkerarbeid, men ikke større ting. Er det noen som ikke kan flytte tilbake av spesielle årsaker, p.g.a. støy eller lignende, så kan det diskuteres med Tryg.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med enten Tryg eller styret.