Vask av kjellerboder

Det skal straks settes i gang med vask av kjellerboder. Det er mange boder som står låst. Vi har registrert alle bodene, og de som ser sitt bod-nummer nedenfor må sende nøkkel eller levere den til Helge.

Nøklene kan sendes pr post til: Rykkinn Borettslag I, Postboks 176, 1334 RYKKINN snarest.


Nøklene må være merket med navn og bod-nr.
OBS: Vi har ikke lov til å klippe låser uten tillatelse fra dere.Er det noen som mangler nøkler så må dere eventuelt ta kontakt med de som tømte leilighetene deres. Er nøklene borte så kan vi klippe låsen, men da trenger vi en skriftlig bekreftelse fra hver enkelt beboer som dette gjelder. Det holder med en mail.

Det holder ikke med en muntlig beskjed.


De bodene vi ikke får tilgang til vil ikke bli vasket!


Det som står i bodene blir ikke vasket ettersom dette er innboforsikring-selskapets ansvar, og vil bare blir satt inn igjen slik det var.

Er det noe som trenger å bli kastet så er dette en fin anledning til få gjort det nå. Da må den enkelte beboer være til stede når vi vasker boden eller det kan være gjort på forhånd.

Her er en oversikt over de bodene som er låst.

Oppgang 20 Bod nr: 21-31-41-antageligvis nr 42 (dårlig merke)

Oppgang 22 Bod nr:42-32-41-22-11-12

Oppgang 24 Bod nr:11-12

Oppgang 26 Bod nr 22

Oppgang 28 Bod nr 42-41-32-31-22-21-21-11

Oppgang 30 Bod nr 42-41-31-21

De som har disse bod-nr må sende/lever nøkkel snarest.