Kontaktinformasjon

Bruk skjemaet for å sende inn en henvendelse til styret i A/L Rykkinn Borettslag 1

Det er også mulig å legge post til styret i postluken på nedgangen til bomberommet, som ligger ved gangveien mellom blokk 3 og 4.

For raskere kontakt enn epost kan styreleder eller driftsleder kontaktes på:
Telefonnummer styreleder: 993 81 181
Telefonnummer driftsleder: 906 24 258

Dersom du ønsker å sende inn en klage

Dersom styret skal behandle en klage, så må denne sendes skriftlig. Klagen må inneholde konkret informasjon om hva det klages på, samt avsenders navn og adresse slik at styret kan få sendt svar tilbake. Dersom det er en annen beboer det klages på, må det oppgis navn og adresse på denne. Dette blir behandlet konfidensielt av styret, men er nødvendig for utsendelse av brev og vedtak fra styret.

Dersom klagen er mangelfull vil man få beskjed om dette fra styret, og det må rettes opp i dette før klagen kan behandles.