25.09.2023 - Arbeider på taket til blokk 2 utført av Telenor.
Onsdag 18 mai starter Telenor med utskifting av diverse utstyr på taket av blokk 2. Dette vil de holde på med i ca 10 dager. Det vil bli brukt kran til å heise opp og ned utstyret. De skal følge de vanlige tidene som står i husordensreglene når det gjelder støyende arbeider.
Publisert av driftsleder i kategori generell informasjon.