27.05.2024 - Fjerning av sykkelstativer mandag 8 november
Mandag 8 november vil resten av sykkelstativene bli fjernet.
Foran blokk 3(38-44) blir stativene sperret.
Alle sykler må være fjernet senest mandag morgen kl 08.00.
Sykler som fortsatt er låst fast, der blir låsen klippet. Disse syklene blir da bare satt til side ulåst. Borettslaget har ikke noe ansvar om noen av disse syklene blir stjålet.
Publisert av driftsleder i kategori generell informasjon.