20.06.2024 - Søppel prosjektet - Vi er “snart” i gang med bygging…
Søppel prosjektet:

Styret og driftsleder har brukt lang tid å komme i havn med søppel prosjektet.
Pga både Covid, konkurser, prisøkninger, byggesøknad, osv, så har dette prosjektet strukket seg alt for langt ut i tid.
Styret og driftsleder har brukt utallige timer med gjennomgang av tilbud, befaringer, vært i lokal området for å se på forskjellige typer løsninger og innhenting av priser fra mange leverandører.

Styret landet på Enviropac sin søppel løsning, og en lokal entreprenør til å utføre prosjektet.
Det vil komme 2 søppelstasjoner med totalt 23 beholdere.
Den ene vil være ved “enden” av Paal Bergs Vei 20 og en andre mellom Paal Bergs Vei 36-38, mot hovedvei.
Det vil være beholdere for restavfall, matavfall, papp, plast og glass/metall* (* metall kun ved pb 36-38)
For de som kommer til å bruke søppelanlegget ved pb 20, kan man bruke glass/metall ved Rykkinn Nærsenter.

Når er vi i gang?

Oppstart er omkring 1 April 2023, men søppel prosjektet skal være ferdigstilt innen 1 Juni 2023.
Entreprenøren ønsket å sette hele prosjektet ferdig med engang, slik at byggeperioden skulle bli kortest mulig, noe styret var meget enig i.
Beholdere til prosjektet er ankom (tidligere enn antatt) og disse kommer til å bli mellomlagret på lekeplassen til prosjektet starter. Dette var for å unngå en prisøkning på beholderene.
Det vil bli sprengning på begge lokasjonene i en periode på dagtid.
Som et miljøtiltak og for å spare penger, så vil vi bruke mye av rest massene til å fylle ut bakken v/ pb 38-44 å det vil bli planert og sådd etter på.
Arbeidstiden til entreprenøren er satt innenfor rimelige tider, slik at beboerne skal få ro på kveldstid og natt.
Det vil selvfølgelig ikke bli jobbet på søndager eller helligdager.



Mer informasjon kommer nærmere byggestart.


Mvh Styret i Rykkinn Borettslag 1
Publisert av styret i kategori generell informasjon.
Vedlegg (1)
PDF (1)