20.06.2024 - Datoer for innsamling av plast i 2023.
Her ligger oppdatert liste for henting av plast. Trykk på vedlegget for å åpne dette. Der ligger oversikten for året 2023. I løpet av våren blir det nedgravde søppelløsning ferdigstilt og da kan all plast kastes der. Minner om at isopor skal kjøres til Isi.
Publisert av driftsleder i kategori renovasjon.
Vedlegg (1)
PDF (1)