22.07.2024 - HMS informasjon til alle beboere i borettslaget.
HMS informasjon til alle beboere i borettslaget.

"I vårt borettslag ønsker vi å skape et godt og sikkert bomiljø for alle beboere (og ansatte). Vi skal sammen ta vare på borettslagets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljøet og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne.
Alle borettslag er underlagt internkontrollforskriften med tilhørende lovverk som blant annet ivaretar brann- og eksplosjonsvern, elektriske anlegg, forurensning og avfall, lekeplass og arbeidsmiljø.
Borettslaget skal derfor planlegge, utføre og dokumentere et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid som er basert på en form for risikovurdering.
Lovverket stiller tydelige krav til borettslaget- og hvert enkelt beboers ansvar."

SE VEDLEGG !

Denne informasjonen er lagt ut på nettsiden og i postkassen til alle beboere 28/2-2023
Publisert av styret i kategori generell informasjon.
Vedlegg (1)
PDF (1)