27.05.2024 - Byggestart av søppelanlegget
I løpet av uke 16 vil entreprenøren begynne med søppelanlegget vårt.

De kommer til å jobbe på begge lokasjonene fortløpende og antagelig samtidig. Det vil bli satt opp sperringer og noen parkeringsplasser blir sperret av under byggingen ved PB 38.

Arbeidstiden vil være mellom kl.07.00-17.00. (kan i perioder bli noe lengre)
Det vil ikke være aktivitet på søndager/helligdager.


Det vil i en periode bli sprenging av stein, dette vil bli varslet på forhånd.Planlagt ferdigstillelse ca. 1 juni 2023.


Informasjon om framdrift blir oppdatert på www.rykkinn1.no
(Sprenging vil bli informert med lapper på hoveddørene)

Ved henvendelser/ spørsmål: Gå inn på kontaktsiden på
www.rykkinn1.no og send oss en melding.
Publisert av styret i kategori generell informasjon.
Vedlegg (1)
PDF (1)