22.07.2024 - Igangsettes av boring og sprenging!
Fra mandag 8. mai og utover i uke 19.

Det skal klargjøres for sprenging på lokasjonen ved blokk 2 og 3 (PB 36-38)
Det vil bli boring for å sette sprengladningene og sprengingen vil foregå fortløpende i løpet av uka.
Vi håper at de vil være ferdig med dette arbeidet i uke 19 og at det ikke vil bli noen forsinkelser.
Publisert av styret i kategori generell informasjon.