18.04.2024 - Innhenting av søppel fra beboerne 24 mai.
Onsdag 24 mai blir det henting av søppel fra beboerne.

Dette er noe som settes stor pris på fra våre beboere og er ett årlig tiltak om våren.
Søppel kan settes ut fra tirsdag 23 mai kl 09.00.

Det skal ikke settes ut avfall fra større oppussings arbeider. Dette må kjøres bort av beboerne selv. Ref husordensregel 5 e.
Det har forekommet tilfeller av at beboere har tatt i mot søppel fra slekt og venner og latt de kaste dette sammen med vårt søppel. Dette er ikke tillat.
Det er ikke tillat å kaste maling og kjemikaler. Se nærmere info i vedlegg, samt oppslag i oppgangen.
Publisert av driftsleder i kategori renovasjon.
Vedlegg (1)
PDF (1)