22.07.2024 - Sykkelstativene ute blir fjernet/ sperret av mandag 6 November.
Sykkelstativene til blokk 1,2 og 4 blir fjernet og blokk 3 blir sperret av mandag 6 november.

Vennligst fjern sykler fra stativene innen SØNDAG 5 NOVEMBER.

Sykler som ikke er fjernet 6 november, blir låsene klippet av og sykkelen satt til side.
Publisert av styret i kategori generell informasjon.