22.07.2024 - Julegrantenning
Årets julegrantenning vil skje 1 Desember uten markering i år.

Styret har ved flere anledninger forsøkt å få til en sosialkomite som er sammensatt av frivillige beboere.
Ingen har meldt seg til dette, tross flere flere forsøk fra styret.
Pga. dårlig oppslutningen og mangel på frivillige beboere, så har styret valgt å ikke ha en offisiell julegrantenning i år

Mvh Styret
Publisert av styret i kategori sosialt.